czw. Paź 17th, 2019

Świat humoru

ekobuszmenka.pl

Pokolenia X, Y, Z – jak bardzo zmieniło się poczucie humoru na przestrzeni lat

3 min read

Wraz z rozwojem technologii i dynamice obecnego świata coraz bardziej zarysowuje się różnica pokoleń, która obejmuje etos pracy, ale też wiele innych aspektów życia. Jak zmieniała się w ostatnich latach kwestia poczucia humoru?

Czym są pokolenia X, Y i Z?

Oczywiście nazwy dopasowywane są pod kątem następujących po sobie liter z końcówki alfabetu i w ten także sposób sygnalizują, które pokolenia są w jakim wieku. Za pokolenie X uznawane są osoby urodzone w latach 1965-1981. Pokolenie to podważało wszelkie autorytety i władzę, wykazując większą indywidualność oraz kreatywność. Powoli odchodziło też od konserwatyzmu i tradycjonalizmu towarzyszącemu ich rodzicom, więc siłą rzeczy pokolenie X charakteryzował większy dystans i tolerancja, a co za idzie większe poczucie humoru. 

Następne jest pokolenie Y, nazywane popularnie milenialsami. Do tej grupy zalicza się osoby urodzone po roku 1981 do 1994 lub 1997, zależnie od przyjętych założeń. Jest to grupa, która miała już zapewnione wszystko, czego trzeba do komfortowego życia i z tego względu rosło ich poczucie pewności siebie oraz własnej wartości. Warto podkreślić, że pokolenie Y wkraczało też powoli w świat technologii, co budowało ich kreatywność i możliwość działania. 

Najtrudniej jest jednoznacznie określić pokolenie Z, bowiem dopiero wkracza ono właściwie na rynek pracy, gdyż są to ludzie urodzeni po roku 2000. Przede wszystkim charakteryzuje ich życie w multimedialnym świecie – od małego towarzyszyły im technologie, które są dla nich podstawowym źródłem wszelkiej wiedzy i często spędzają więcej czasu przy swoich urządzeniach, niż rozmawiając z innymi ludźmi w realnym świecie. Z tego względu pokolenie z nazywa się czasem „cichym pokoleniem”. 

Technologia i styl bycia a poczucie humoru

Tak duża różnica pokoleń na przestrzeni tych lat wynika w dużej mierze z faktu, że bardzo dynamicznie zmieniała się kwestia dostępu do technologii. Definiowało to wiele zachowań i charakterystyk towarzyszących poszczególnym grupom, wpływając również na kwestie związane z odbiorem żartów i interakcjami. Jeszcze pokolenie X bazowało przede wszystkim na rozmowach, czasie spędzanym z rówieśnikami w realnym świecie i jeżeli odczuwało potrzebę pośmiania się, to było zdane głównie na siebie – swoje opowiadania i żarty sytuacyjne. Z kolei pokolenie Y łączyło to już pomału z pierwszymi krokami w sieci, choć te pojawiały się dopiero na którymś etapie ich młodości. Z tego względu wciąż cenią interakcję, lecz następujący postęp i wyzwolenie sprawiły też, iż sięgali powoli po pierwsze akcenty humorystyczne takie jak memy. Tymczasem pokolenie Z było już w pełni zinformatyzowane i to właśnie to, co w sieci stało się dla nich podstawą do śmiechu oraz zabawy. Członkowie tego pokolenia coraz rzadziej spotykają się by wspólnie się pośmiać, prędzej wysyłając sobie żarty poprzez komunikatory, bazując przede wszystkim ma memach czy bardzo już popularnych filmikach na serwisach typu YouTube. 

Wynikająca z tych aspektów różnica pokoleń sprawia, że zmieniło się także poczucie humoru. Jeszcze dla pokolenia x żarty na tle rasowym czy seksualnym wydawały się niestosowne, podczas gdy pokolenie z dotarło już do etapu w którym granica między twórcami, a odbiorcami zupełnie się zatarła i nie obowiązują praktycznie żadne ograniczenia. Pewnym etapem przejściowym było pokolenie Y, które miało jeszcze bardziej wyostrzone poczucie humoru względem pokolenia X, lecz wciąż stawiało bardziej na interakcję, czego efektem był choćby rozwój artystów stand-upowych. Obecne pokolenia źródeł żartów upatruje już przede wszystkim w internecie, co wpływa też na to, że poczucie humoru stało się na przestrzeni lat mniej wyrafinowane i często pozbawione granic obyczajowych. 

Dodaj komentarz

Copyright © All rights reserved.